Circulars

OFERTA DE FEINA 150 150 Gestoria Griso

OFERTA DE FEINA

Estem buscant colaborador/a d’incorporació inmediata, perfil:

ADMINISTRATIU/COMPTABLE/FISCAL

http://bit.ly/2RhZ78f

Si estàs interessat envians un e-mail amb el teu CV través del formulari de contacte de la nostra web!

Moltes gràcies

GESTORIA GRISO

4art. Trim. 2018 – DECLARACIONS I INGRESSOS A EFECTUAR 150 150 Gestoria Griso

4art. Trim. 2018 – DECLARACIONS I INGRESSOS A EFECTUAR

DECLARACIONS I INGRESSOS A EFECTUAR

NOTA IMPORTANT: Les declaracions, llevat que ens indiquin qualsevol altra opció, es domiciliaran en el mateix compte que es va utilitzar per a l’última declaració positiva.

TERMINI DOMICILIACIÓ: 15 de gener (Càrrec a l’entitat bancària: 21 de gener)

I.R.P.F. RETENCIONS I RESUM ANUAL DE L’EXERCICI (Mod. 190).
S’ingressaran les retencions per sous i comissions, retencions a professionals i retribucions en espècie, efectuades en el 4t trimestre i les diferències que hi pugui haver en el còmput anual.

RETENCIONS S / ARRENDAMENTS D’IMMOBLES I RESUM ANUAL DE L’EXERCICI (Mod. 180)
S’ingressaran les retencions practicades, durant el 4t trimestre.
Per a omplir el Resum Anual, caldrà confirmar el nom, N.I.F. de l’arrendador i import anual dels lloguers pagats durant l’exercici, així com la direcció i referència cadastral, del local.

TERMINI DOMICILIACIÓ: 25 de gener (Càrrec a l’entitat bancària: 30 de gener)

I.R.P.F. ESTIMACIÓ OBJECTIVA “MÒDULS” (Mod. 131)
Es ingressarà el mateix import calculat per als trimestres anteriors.

I.R.P.F. ESTIMACIÓ DIRECTA (Mod. 130)
Es ingressarà el 20% dels rendiments del trimestre (ingressos – despeses deduïbles).
Per als Professionals, s’han de deduir les retencions suportades.

 I.V.A. – RÈGIM GENERAL, SIMPLIFICAT, I RESUM ANUAL (Mod. 390)
Es ingressar la diferència entre el I.V.A. Repercutit i el suportat del 4t trimestre. S’haurà de consignar separadament el total de les vendes a la Unió Europea, i les exportacions a altres països no comunitaris.

En el règim simplificat, s’ingressarà l’import diferencial de l’exercici, que resulti de la informació que li demanem en nota a part.

DECLARACIÓ D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (Mod. 349)
Es declararan les operacions corresponents al 4t trimestre, devent facilitar el nom, N.I.F i import de les operacions dels clients i Proveïdors comunitaris.

Agraint ens remeten, abans del seu venciment i amb la major brevetat possible, la informació per efectuar les anteriors declaracions, rebin una cordial salutació,

Gener 2019

 

GESTORIA GRISO

3er. Trim. 2018 – DECLARACIONES E INGRESOS A EFECTUAR 150 150 Gestoria Griso

3er. Trim. 2018 – DECLARACIONES E INGRESOS A EFECTUAR

DECLARACIONES E INGRESOS A EFECTUAR

PLAZO PARA LA DOMICILIACION: 15 DE OCTUBRE

Debido a la fiesta del 12 de Octubre, sería conveniente disponer de la información antes de dicha fecha

 (Resto de declaraciones: 20 de Octubre)

I.R.P.F. RETENCIONES (Mod. 111)

Se ingresarán las retenciones por sueldos, retribuciones en especie, y retenciones a profesionales, efectuadas en el 3er. trimestre.

RETENCIONES ARRENDAMIENTOS INMUEBLES (Mod. 115)

Se ingresarán las retenciones practicadas durante el 3er. trimestre.

Es importante verificar las cifras a liquidar para evitar discrepancias con el arrendador.

I.V.A. – REGIMEN GENERAL  (Mod. 303)

Se ingresará la diferencia entre el IVA Repercutido y el Soportado, del 3er. trimestre.

Se deberá consignar separadamente el total de las ventas a la Unión Europea, y las Exportaciones a otros países no comunitarios.

IMPUESTO S/ SOCIEDADES – PAGO A CUENTA EJERCICIO 2018 (Mod. 202)

Se ingresará el 18% de la cuota total ingresada en el ejercicio 2017

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del Art. 40 de la Ley 27/2014, el porcentaje será del 17%, sobre la Base Imponible a 30/09/2018, minorada por las bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta efectuados hasta la fecha

DECLARACION DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (Mod. 349)

Se declararán las operaciones correspondientes al 3er. trimestre, debiéndonos facilitar el nombre, N.I.F e importe de las operaciones de los Clientes y Proveedores comunitarios.

Agradeciéndoles nos remitan, antes de su vencimiento y con la mayor brevedad posible, la información para efectuar las anteriores declaraciones, reciban un cordial saludo,

Octubre 2018

GESTORIA GRISO

1er. Trim. 2018 – DECLARACIONES E INGRESOS A EFECTUAR 150 150 Gestoria Griso

1er. Trim. 2018 – DECLARACIONES E INGRESOS A EFECTUAR

HASTA EL 20 DE ABRIL (Plazo para la Domiciliación: 15 de Abril)

I.R.P.F. RETENCIONES (Mod. 111)

Se ingresarán las retenciones por sueldos, retribuciones en especie, y retenciones a profesionales, efectuadas en el 1er. trimestre.

RETENCIONES ARRENDAMIENTOS INMUEBLES (Mod. 115)

Se ingresarán las retenciones practicadas durante el 1er. trimestre. Es importante verificar las cifras a liquidar para evitar discrepancias con el arrendador.

I.V.A. – REGIMEN GENERAL (Mod. 303)

Se ingresará la diferencia entre el IVA Repercutido y el Soportado, del 1er. trimestre. Se deberá consignar separadamente el total de las ventas a la Unión Europea, y las exportaciones a otros países no comunitarios.

IMPUESTO S/ SOCIEDADES – PAGO A CUENTA EJERCICIO 2018 (Mod. 202)

Se ingresará el 18% de la cuota total ingresada en el ejercicio 2016. Para la modalidad prevista en el apartado 3 del Art. 40 de la Ley 27/2014, el porcentaje será del 17%, sobre la Base Imponible a 31/03/2018, minorada por las bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta efectuados hasta la fecha.

DECLARACION DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (Mod. 349)

Se declararán las operaciones correspondientes al 1er. trimestre, debiéndonos facilitar el nombre, N.I.F e importe de las operaciones de los Clientes y Proveedores comunitarios.

I.R.P.F. ESTIMACION DIRECTA (Mod. 130)

Se ingresará el 20% de los rendimientos netos del trimestre (ingresos – gastos deducible)

I.R.P.F. ESTIMACION OBJETIVA “MODULOS” (Mod. 131)

Rendimientos obtenidos en función de los datos base existentes el 1º de Enero

Agradeciéndoles nos remitan, antes de su vencimiento y con la mayor brevedad posible, la información para efectuar las anteriores declaraciones, reciban un cordial saludo,

GESTORIA GRISO

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies